Obnovenie predvolených výrobných nastavení <INITIALIZE>

Nastavenia všetkých funkcií a nastavené hodnoty môžete obnoviť na predvolené výrobné nastavenia.

  1. Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [INITIALIZE].

  2. Zvoľte [OK].

Poznámka

  • Počas procesu inicializácie nevypínajte napájanie jednotky blesku ani nevyberajte batérie.