Používanie obrazovky MENU

Na jednotke blesku môžete stlačiť tlačidlo MENU a zmeniť nastavenia na obrazovke MENU. Premiestnite zaostrenie na zvolenú položku nastavenia; použite na to tlačidlá smer a potom stlačením stredového tlačidla zvoľte položku.

  1. Stlačte tlačidlo MENU.
  2. Premiestnite zaostrenie na zvolenú položku nastavenia; použite na to tlačidlá smer a potom stlačte stredové tlačidlo.

  3. Pomocou tlačidiel smer zmeňte možnosť nastavenia a stlačte stredové tlačidlo.

Na obrazovke MENU môžete zmeniť nasledujúce možnosti nastavenia.

Skupiny Položky nastavenia Opisy Možnosti nastavenia
FLASH DISTRIBUT. Nastavenie distribúcie blesku STD(*)/CENTER/EVEN
LIGHT MODE (HVL-F60RM) Nastavenie zapnutia/vypnutia LED svetla -
MEMORY Zaregistrovanie požadovaných režimov a nastavení MR1/MR2
AF LED LEVEL (HVL-F60RM) Nastavenie úrovne AF svetla HIGH/LOW(*)
CHARGE SET (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavenie nabitia blesku, ak je pripojený adaptér externej batérie EXT.+INT.(*)/EXT.
TEST Nastavenie pre testovací blesk GROUP/1TIME(*)/3TIMES/4SEC
TTL LEVEL MEMORY (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavenie pamäte úrovne TTL ON(*)/OFF
LEVEL STEP Krok nastavenia úrovne výkonu blesku 0.3EV(*)/0.5EV
CUSTOM KEY Vlastné nastavenia pre tlačidlo -
/SELECT (HVL-F60RM) Nastavenie typu bezdrôtového ovládania (*)/
RECEIVER SET Nastavenia prijímača -
CH SET Nastavenie kanála (ovládanie rádiovými vlnami) AUTO(*)/CH1 - CH14
CH SET (HVL-F60RM) Nastavenie kanála (optické ovládanie) CH1(*) - CH4
REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavenie režimu uvoľnenia na diaľku ON/OFF(*)
WITH RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavenie synchronizovaného blesku s uvoľnením na diaľku ON/OFF(*)
PAIRING Párovanie -
PAIRED DEVICE Zoznam spárovaných zariadení -
WL READY LAMP (HVL-F60RM) Nastavenie kontrolky pripravenosti bezdrôtového blesku ON/OFF(*)
BACKLIGHT Nastavenie podsvietenia LCD

HVL-F60RM: AUTO1(*)/AUTO2/ON/OFF

HVL-F60RM2/HVL-F46RM: AUTO(*)/ON/OFF

BEEP (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavenie zvuku pípnutia ON/OFF(*)
m/ft Nastavenie jednotky pre dosah blesku m(*)/ft
POWER SAVE Nastavenie časovača prepnutia do úsporného režimu napájania 30SEC/3MIN(*)/30MIN/OFF
WL POWER SAVE Nastavenie časovača prepnutia do úsporného režimu napájania bezdrôtového blesku 60MIN(*)/240MIN/OFF
VERSION Zobrazenie verzie softvéru tohto výrobku/RCV -
RESET Resetovanie nastavení pre obrazovku Quick Navi -
INITIALIZE Obnovenie predvolených hodnôt nastavení -

* Výrobne predvolené nastavenie