Fotografovanie zblízka s bleskom <fotografovanie s odrazovým bleskom>

Ak sa objekt nachádza 0,7 až 1,0 mod fotoaparátu, výbojku môžete mierne nakloniť nadol na fotografovanie s bleskom, aby ste zabezpečili presné osvetlenie.

  1. Fotoaparát pevne uchopte a výbojku nakloňte nadol.

    Na LCD paneli sa zobrazí , čo indikuje fotografovanie s odrazovým bleskom.

    Uhol naklonenia nadol je do -8 °.

Poznámka

  • Pri fotografovaní objektu, ktorý je k fotoaparátu bližšie než 0,7 m, môže spodná strana fotených záberov vyzerať tmavšia, pretože výbojka nedokáže pri sklonení dostatočne osvietiť objekt. V prípade fotografovania zblízka odporúčame používať samostatnú jednotku blesku, jednotku blesku macro twin (nedodáva sa) alebo kruhové svetlo (nedodáva sa).

  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Výbojku môžete skloniť nadol, len ak je vo vzpriamenej polohe alebo sklonená nabok o 90 ° v ktoromkoľvek smere.

  • Ak sa používa fyzicky dlhý objektív, koniec objektívu môže prekážať blesku.