Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom <so vzdialenou jednotkou> (HVL-F60RM)

Inú jednotku blesku pripojenú k fotoaparátu alebo k vstavanému blesku fotoaparátu môžete vyšpecifikovať ako jednotku ovládača a potom môžete jednotku ovládača používať na prepínanie činnosti blesku tejto jednotky blesku umiestnenej mimo fotoaparátu.

: Vstavaný blesk

: Jednotka ovládača (CTRL)

: HVL-F60RM (RMT)

Ako jednotku ovládača môžete používať vstavaný blesk fotoaparátu s objímkou A-mount alebo iný model jednotky blesku (HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM, HVL-F60M, atď.) predávaný samostatne.

Poznámka

 • Pred používaním vstavaného blesku fotoaparátu ako jednotky ovládača:

  • Pripojte túto jednotku blesku k fotoaparátu a zapnite jednotku blesku aj fotoaparát.

  • Zvoľte bezdrôtový kanál pre položku [CH SET] na obrazovke MENU tejto jednotky blesku.

 1. Na fotoaparáte zvoľte režim bezdrôtového (WL) blesku.

  Informácie o voľbe blesku vo fotoaparáte nájdete v návode na obsluhu fotoaparátu.

 2. Túto jednotku blesku demontujte z fotoaparátu a na jednotku namontujte miniatúrny stojan.
 3. Otvorte vstavaný blesk fotoaparátu alebo k fotoaparátu pripojte inú jednotku blesku.
  • Skontrolujte, že na LCD paneli jednotky blesku sa zobrazuje [RMT]. Ak sa zobrazuje [CTRL], stlačte tlačidlo WL a zmeňte možnosť nastavenia na [RMT].

  • Skontrolujte, že jednotka blesku pripojená k fotoaparátu je vyšpecifikovaná ako jednotka ovládača. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s pripojenou jednotkou blesku.

 4. Umiestnite fotoaparát a túto jednotku blesku.
 5. Skontrolujte, že vstavaný blesk fotoaparátu (jednotka ovládača) a táto jednotka blesku sú pripravené na vypálenie blesku.

  Ak je táto jednotka pripravená na vypálenie blesku, tlačidlo TEST na zadnej strane jednotky svieti na oranžovo. Okrem toho, kým je možnosť [ON] zvolená pre [WL READY LAMP] na obrazovke ponuky MENU, AF svetlo na prednej časti vzdialenej jednotky bliká.

 6. Stlačením tlačidla uzávierky nasnímajte fotografiu.

  Informácie o vypálení testovacieho blesku bleskom fotoaparátu nájdete v návode na obsluhu fotoaparátu.

Poznámka

 • Ak táto jednotka blesku nevypáli blesk, zmeňte polohu fotoaparátu, tejto jednotky blesku a objektu alebo nasmerujte prijímač signálu bezdrôtového ovládania na tejto jednotke blesku na fotoaparát.