Priame nastavenie (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Kompenzáciu blesku a úroveň výkonu blesku môžete priamo upraviť jednoduchým stlačením tlačidla LEVEL -/+ ().

Rada

  • Ak ľubovoľnému tlačidlu priradíte funkciu „POS SELECT“, bezdrôtovú skupinu môžete jednoducho vybrať tlačidlom, ak používate tlačidlo LEVEL -/+ na úpravu kompenzácie blesku alebo úrovne výkonu blesku pre používanú skupinu, napríklad pre fotografovanie s viacnásobným bezdrôtovým bleskom.