Indikátory na obrazovke (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Nasledujúce obrázky obrazovky sú uvádzané ako príklady a môžu sa líšiť od skutočného zobrazenia na LCD paneli.

Režim blesku TTL

 1. Režim blesku

 2. Bezdrôtový režim (HVL-F60RM2)

 3. Nastavenie vysokorýchlostnej synchronizácie

 4. Dosah blesku

 5. Vyvolanie z pamäte

 6. Stav adaptéra externej batérie

 7. Odrazový blesk

 8. Nastavenie zvuku pípnutia

 9. Pripravený na vypálenie blesku

 10. Stav internej teploty

 11. Pripojenie k fotoaparátu

 12. Nastavenie distribúcie blesku

 13. Kompenzácia blesku

 14. Pokrytie blesku (priblíženie)

Režim blesku MANUAL

 1. Bezdrôtový režim (HVL-F60RM2)

 2. Indikátor slabo nabitej batérie

 3. Difúzor blesku

 4. Úroveň výkonu blesku

Režim blesku MULTI

 1. Bezdrôtový režim (HVL-F60RM2)

 2. Frekvencia blesku v režime blesku MULTI

 3. Počet bleskov v režime blesku MULTI

 4. Indikátor prehrievania

 5. Farebný filter

Režim bezdrôtového ovládača (ovládanie rádiovými vlnami)

 1. Bezdrôtový režim

 2. Nastavenie regulácie pomeru osvetlenia

 3. Bezdrôtový kanál

 4. Nastavenie distribúcie blesku

  Nastavenie blesku riadiacej jednotky/jednotky ovládača (HVL-F60RM)

  Nastavenie blesku riadiacej jednotky (HVL-F60RM2)

 5. Pomer osvetlenia

Režim bezdrôtového prijímača (ovládanie rádiovými vlnami)

 1. Bezdrôtový režim

 2. Nastavenie diaľkového prijímača

 3. Nastavenie bezdrôtovej skupiny

Režim bezdrôtového ovládača (optická bezdrôtová komunikácia) (HVL-F60RM)

Režim bezdrôtového diaľkového ovládača (optická bezdrôtová komunikácia) (HVL-F60RM)