Vybalenie

Ak zistíte, že čokoľvek chýba, kontaktujte predajcu.

Číslo v zátvorkách uvádza množstvo.

  • Jednotka blesku (1)

  • Ochranný kryt konektora (namontovaný) (1)

  • Kryt odolný proti prachu a vlhkosti (namontovaný) (1) (HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

  • Miniatúrny stojan (1)

  • Puzdro (1)

  • Difúzor blesku (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Farebný filter (žltý) (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Farebný filter (zelený) (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Vrecko (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Súprava vytlačenej dokumentácie