Automatická voľba pokrytia blesku <automatické priblíženie>

Táto jednotka blesku automaticky zvolí správne pokrytie blesku pre ohniskovú vzdialenosť objektívu na pripojenom fotoaparáte v rozsahu 20 mm až 200 mm (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) alebo v rozsahu 24 mm až 105 mm (HVL-F46RM) (automatické priblíženie). Väčšinou nemusíte pokrytie blesku manuálne zvoliť.

 1. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia), zvoľte [ZOOM] na obrazovke Quick Navi a potom zvoľte [AUTO].

  Ak sa na LCD paneli zobrazí ako nastavenie pre pokrytie blesku (priblíženie) [AUTO], je zapnutá funkcia automatického priblíženia.

  Ak budete používať objektív s ohniskovou vzdialenosťou menej než 20 mm (v kombinácii s HVL-F60RM/HVL-F60RM2) alebo 24 mm (v kombinácii s HVL-F46RM), kým je zapnutá funkcia automatického priblíženia, na LCD paneli bude blikať [WIDE].

  V takom prípade prejdite k zostávajúcim krokom.

 2. Opatrne vytiahnite široký panel spolu s odrazovým pruhom a široký panel sklopte nadol, aby ste zakryli výbojku.

 3. Odrazový pruh zatlačte späť do jednotky blesku.

  [WIDE] sa zobrazí na LCD paneli.

Nastavenie distribúcie blesku

Vzor distribúcie blesku môžete vyšpecifikovať voľbou [FLASH DISTRIBUT.] na obrazovke MENU. Nastavenie distribúcie blesku sa aplikuje na pokrytie blesku zvolené automaticky alebo manuálne.

 • STD:

  Pokrytie blesku so štandardnou distribúciou

 • CENTER:

  Pokrytie blesku s prioritou kladenou na smerné čísla

 • EVEN:

  Pokrytie blesku s prioritou kladenou na širší okraj

Poznámka

 • Ak budete zasúvať široký panel, zatlačte ho do jednotky blesku na doraz a skontrolujte, že na LCD paneli sa nezobrazuje [WIDE].

 • Pri vyťahovaní vstavaného širokého panela neťahajte nadmernou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu širokého panela.

 • V prípade fotografovania 2D objektu z prednej strany pomocou objektívu s ohniskovou vzdialenosťou menšou než 18 mm môže dôjsť k miernemu stmavnutiu okraja obrazovky z dôvodu rozdielu v intenzite svetla, ktoré dosiahne stred a okraj obrazovky.

 • Ak sa používa širokouhlý objektív s ohniskovou vzdialenosťou do 14 mm (v kombinácii s HVL-F60RM/HVL-F60RM2) alebo 15 mm (v kombinácii s HVL-F46RM), okraje scény môžu stmavnúť.

 • Ohnisková vzdialenosť zobrazená na LCD paneli označuje ekvivalent 35mm formátu ohniskovej vzdialenosti.

 • Táto jednotka blesku nepodporuje zorný uhol objektívu 16mm F2.8 Fisheye.

 • Pred uložením tejto jednotky blesku do dodaného puzdra zatlačte široký panel a odrazový pruh do jednotky.

 • V závislosti od ohniskovej vzdialenosti vyšpecifikovanej pre fotografovanie môže byť okraj obrazovky tmavší. V takom prípade zmeňte vzor distribúcie blesku.