Viacnásobné fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn s ovládaním pomeru stupňa výkonu blesku

Môžete vykonávať fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pri ovládaní pomeru osvetlenia medzi 3 bezdrôtovými skupinami (A, B a C) jednotiek blesku vrátane riadiacej jednotky. Pred vykonaním viacnásobného fotografovania s bezdrôtovým bleskom nezabudnite vyšpecifikovať jednotku blesku ako riadiacu jednotku alebo jednotku prijímača.

  • Riadiaca jednotka: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM alebo rádiový bezdrôtový ovládač

  • Jednotka prijímača (samostatná jednotka blesku): HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM alebo rádiový bezdrôtový prijímač

: Riadiaca jednotka (CMD)

: Bezdrôtový prijímač

: Jednotka prijímača (RCV)

  1. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia) na riadiacej jednotke, zvoľte [RATIO CONTROL] na obrazovke Quick Navi a potom zvoľte [ON].
  2. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia) na riadiacej jednotke, zvoľte bezdrôtovú skupinu (A/B/C), pre ktorú chcete zmeniť pomer úrovne výkonu blesku na obrazovke Quick Navi, a vyšpecifikujte pomer.

    Ako je uvedené hore, ak je pomer úrovne výkonu blesku pre fotografovanie s bleskom TTL na LCD paneli zobrazovaný ako [4:2:1], jednotka blesku v každej skupine vypáli vo frakcii celkového výkonu blesku: 4/7, 2/7 a 1/7.

Rada

  • Riadiaca jednotka vypáli blesk ako člen bezdrôtovej skupiny A. Ak nechcete, aby riadiaca jednotka vypálila blesk, zvoľte (nastavenie blesku CMD) na obrazovke Quick Navi a zvoľte [OFF].