Pripojenie externého zdroja napájania (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Pomocou adaptéra externej batérie (nedodáva sa) pripojeného ku koncovke vstupu jednosmerného prúdu (DC IN) na tejto jednotke blesku dokáže táto jednotka blesku vypáliť po sebe nasledujúce blesky s kratším časom nabitia blesku.

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s externým zdrojom napájania.

Ak chcete zmeniť nastavenie nabíjania blesku, použite položku [CHARGE SET] na obrazovke MENU.

Podrobnosti o položkách ponuky

EXT.+INT.:
Na fotografovanie s bleskom sa využíva napájanie batériami v tejto jednotke blesku a v externom zdroji napájania, aby sa skrátil čas nabitia blesku. (výrobne predvolené nastavenie)
EXT.:
Na fotografovanie s bleskom sa využíva napájane len batériami v externom zdroji napájania. Netreba sa obávať zostávajúcej kapacity batérií v tejto jednotke. Na LCD paneli sa zobrazuje . Ak batérie v externom zdroji nebudú dostatočne nabité, zobrazí sa a na fotografovanie s bleskom sa bude používať napájanie batériami v tejto jednotke blesku.

Poznámka

  • Batérie v externom zdroji napájania sa budú používať len na nabitie samotnej jednotky blesku. Aby sa jednotka blesku napájala, v priehradke na vloženie batérií musia byť batérie.

  • Ak zvolíte [EXT.] a batérie v externom zdroji napájania budú slabo nabité, jednotka blesku sa na fotografovanie s bleskom bude dlhšie nabíjať.

  • Ak sa batérie v externom zdroji napájania vybijú a na LCD paneli bude blikať , výmenou batérií sa nevypne. Bude sa na LCD paneli zobrazovať, až kým nevykonáte fotografovanie s bleskom.

  • Pri používaní FA-EB1AM nemožno používať nastavenie [EXT.].