Označenie dielov a ovládačov (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Jednotka blesku (predná strana)

 1. Vstavaný široký panel

 2. Výbojka

 3. LED svetlo/AF svetlo (HVL-F60RM)

 4. Prijímač signálu bezdrôtového ovládania (na optickú bezdrôtovú komunikáciu) (HVL-F60RM)

 5. Pätka pre rôzne rozhrania

 6. Koncovka vstupu jednosmerného prúdu (DC IN)

  K tejto koncovke pripojte adaptér externej batérie (nedodáva sa).

 7. Koncovka na synchronizáciu

 8. Multi/Micro USB koncovka

 9. Odrazový pruh

Jednotka blesku (zadná strana)

 1. Indikátor odrazu (horný/dolný uhol)

 2. Kontrolka LINK

 3. LCD panel

 4. Obslužná konzola

 5. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti (HVL-F60RM2)

 6. Poistná páčka

 7. Tlačidlo na uvoľnenie

 8. Dvierka priehradky na vloženie batérií

Miniatúrny stojan

 1. Sánky pre Pätka pre rôzne rozhrania

 2. Otvor na pripevnenie statívu

Ovládače na obslužnej konzole

 1. Tlačidlo LEVEL -/+

  Pomocou tohto tlačidla môžete rýchlo upraviť kompenzáciu blesku a úroveň výkonu blesku.

 2. Tlačidlo TEST

 3. Ovládacie koliesko

 4. Stredové tlačidlo

 5. Tlačidlá smer

 6. Hlavný vypínač

  Voľbou „LOCK“ vypnete ovládacie koliesko a tlačidlá na jednotke blesku, aby ste zabránili neželaným operáciám.

 7. Tlačidlo MENU

 8. Tlačidlo Fn (funkcia)

Informácie o podsvietení LCD

Pri každom stlačení jedného z tlačidiel alebo použití ovládacieho kolieska na obslužnej konzole sa podľa nastavenia podsvietenia (HVL-F60RM) rozsvieti podsvietene LCD panela a tlačidiel. Kým svieti podsvietenie, svietenie môžete predĺžiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla alebo opätovným použitím ovládacieho kolieska. Ak chcete zmeniť nastavenie podsvietenia, zvoľte [BACKLIGHT] na obrazovke MENU. Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností nastavenia.

AUTO1 (HVL-F60RM):
Pri stlačení jedného z tlačidiel alebo použití ovládacieho kolieska bude podsvietenie LCD panela svietiť 8 sekúnd. Podsvietenie tlačidiel LEVEL -/+, Fn (funkcia) a MENU zostane svietiť. (výrobne predvolené nastavenie)
AUTO2 (HVL-F60RM)/AUTO (HVL-F60RM2):
Pri stlačení jedného z tlačidiel alebo použití ovládacieho kolieska bude podsvietenie LCD panela svietiť 8 sekúnd.
ON:
 • HVL-F60RM: Podsvietenie LCD panela a tlačidiel LEVEL -/+, Fn (funkcia) a MENU zostane svietiť.

 • HVL-F60RM2: Podsvietenie LCD panela zostane svietiť.

OFF:
Všetky podsvietenia nebudú svietiť.