Používanie funkcie Quick Shift Bounce (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Pri vykonávaní fotografovania s odrazovým bleskom, kedy je fotoaparát v orientácii na výšku, môžete používať funkciu Quick Shift Bounce na reprodukovanie odrazového svetla konzistentne so svetlom produkovaným počas fotografovania s fotoaparátom v orientácii na šírku. Okrem toho môžete v správnom smere používať aj obslužnú konzolu.

Fotografovanie s odrazovým bleskom s výbojkou sklonenou o 90 ° nabok

Ak je výbojka sklonená o 90 ° nabok v ktoromkoľvek smere na fotografovanie s bleskom a fotoaparát je v orientácii na výšku, horná a spodná časť záberu môžu vyzerať tmavšie. V takom prípade použite vstavaný široký panel alebo nakloňte výbojku do vzpriamenej polohy.

Na LCD paneli sa zobrazí , čo indikuje fotografovanie s odrazovým bleskom.

Poznámka

  • Ak pre pokrytie blesku (priblíženie) tejto jednotky blesku zvolíte [AUTO], pokrytie sa pri fotografovaní s odrazovým bleskom s výbojkou sklonenou o 90 ° nabok automaticky upraví na široký uhol. V takom prípade môže dôjsť k redukovaniu dosahu blesku v porovnaní s fotografovaním s odrazovým bleskom s výbojkou vo vzpriamenej polohe.