Voorb. opn.result.

Terwijl u de knop ingedrukt houdt waaraan [Voorb. opn.result.] is toegewezen, kunt u het opname-voorbeeld controleren met daarop de instellingen van de DRO, de sluitertijd, het diafragma en de ISO-gevoeligheid toegepast. Controleer het opname-voorbeeld alvorens op te nemen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → wijs de [Voorb. opn.result.] toe aan de gewenste knop.
  2. Bevestig het beeld door op de knop te drukken waaraan de functie [Voorb. opn.result.] is toegewezen.

Hint

  • De gemaakte instellingen van de DRO, de sluitertijd, het diafragma en de ISO-gevoeligheid worden toegepast op het beeld voor [Voorb. opn.result.], maar sommige effecten kunnen niet vooraf worden weergegeven, afhankelijk van de opname-instellingen. Zelfs in dat geval worden de geselecteerde instellingen toegepast op het beeld dat u opneemt.