Rondg. scherpst.pt

Stelt in of het scherpstelkader van het ene uiteinde naar het andere kan verspringen wanneer u het scherpstelkader verplaatst met [Scherpstelgebied] ingesteld op [Zone], [Flexibel punt] of [Uitgebr. flexibel punt]. Deze functie is handig wanneer u het scherpstelkader snel wilt verplaatsen van het ene uiteinde naar het andere.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Rondg. scherpst.pt] → gewenste instelling.

    Wanneer [Rondgaan] is geselecteerd:

Menu-onderdelen

Niet rondgaan :
De cursor beweegt niet wanneer u probeert het scherpstelkader tot voorbij het uiteinde te verplaatsen.
Rondgaan :
De cursor verspringt naar het tegenoverliggende uiteinde wanneer u probeert het scherpstelkader tot voorbij het uiteinde te verplaatsen.

Opmerking

  • Zelfs als u [Rondg. scherpst.pt] instelt op [Rondgaan], zal het scherpstelkader niet diagonaal rondgaan.