Voork.-inst. in AF-C

Stelt in of de sluiter zelfs moet worden ontspannen als het onderwerp niet scherpgesteld is wanneer continu-AF is geactiveerd en het onderwerp beweegt.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Voork.-inst. in AF-C] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

AF:
Geeft voorrang aan het scherpstellen. De sluiter zal niet worden ontspannen totdat het onderwerp is scherpgesteld.
Ontspannen:
Geeft voorrang aan het ontspannen van de sluiter. De sluiter zal zelfs worden ontspannen als het onderwerp niet is scherpgesteld.
Gebalanc. Nadruk:
Neemt op met een gebalanceerde nadruk op zowel scherpstellen als ontspannen van de sluiter.