IPTC-informatie

U kunt IPTC-informatie* schrijven als u stilstaande beelden opneemt. Creëer en bewerk IPTC-informatie met behulp van IPTC Metadata Preset (http://www.sony.net/iptc/help/) en schrijf de informatie van tevoren naar een geheugenkaart.

*IPTC-informatie bestaat uit metadata-kenmerken van digitale beelden, zoals gestandaardiseerd door de International Press Telecommunications Council.

  1. MENU (Instellingen) → [IPTC-informatie] → gewenste instelitem.

Menu-onderdelen

IPTC-info. schrijven:
Stelt in of IPTC-informatie moet worden geschreven naar stilstaande beelden. ([Aan]/[Uit])
  • Als u [Aan] selecteert, wordt het pictogram afgebeeld op het opnamescherm.
IPTC-info. registrer. :
Registreert IPTC-informatie vanaf een geheugenkaart in de camera. Selecteer [Slot 1] of [Slot 2] als de geheugenkaart waar vanaf de IPTC-informatie moet worden gelezen.

Hint

  • Als u beelden weergeeft die IPTC-informatie hebben, wordt het pictogram afgebeeld op het scherm.
  • Voor informatie over het gebruik van IPTC Metadata Preset, raadpleegt u de volgende ondersteuningspagina.
    http://www.sony.net/iptc/help/

Opmerking

  • Als u IPTC-informatie registreert, wordt de eerder in de camera geregistreerde informatie overschreven.
  • U kunt de IPTC informatie in de camera niet bewerken of controleren.
  • Om IPTC-informatie te wissen die in de camera is geregistreerd, stelt u de camera terug op de uitgangsinstellingen.
  • Voordat u de camera uitleent of doorgeeft, stelt u de camera terug om de IPTC-informatie te wissen.