Waarschuwingsberichten

Gebied/datum/tijd instellen

 • Stel het gebied, de datum en de tijd in. Laad de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij op als u het apparaat gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt.

Onvoldoende acculading.

 • De beeldkopieerfunctie of de beeldsensorreinigingsfunctie werkt niet omdat de resterende acculading te laag is. Laad de accu op of voed het apparaat via een netstroomadapter.

Geheugenkaart onbruikbaar. Formatteren?

 • De geheugenkaart is geformatteerd op een computer en de bestandsindeling is gewijzigd. Selecteer [Enter], en formatteer daarna de geheugenkaart. U kunt de geheugenkaart daarna opnieuw gebruiken, maar alle eerder opgenomen gegevens op de geheugenkaart zijn gewist. Het formatteren kan enige tijd duren. Vervang de geheugenkaart als de mededeling opnieuw wordt afgebeeld.

Geheugenkaartfout

 • Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
 • Het formatteren is mislukt. Formatteer de geheugenkaart opnieuw.

Kan geheugenkaart niet lezen. Plaats geheugenkaart opnieuw.

 • Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.
 • De geheugenkaart is beschadigd.
 • De contactpunten van de geheugenkaart zijn vuil.

Geheugenkaart vergrendeld.

 • U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar of een wisbeveiligingsschakelaar die in de stand LOCK staat. Zet de schakelaar in de stand voor opnemen.

Kan de sluiter niet openen aangezien de geheugenkaart niet is geplaatst.

 • Er is geen geheugenkaart geplaatst in de geheugenkaartgleuf die is geselecteerd in [Prioriteit opn.media].
 • Om de sluiter te ontspannen zonder dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst, stelt u [Opn. zonder geh.krt.] in op [Inschakelen]. In dit geval worden de beelden niet opgeslagen.

Op deze geheugenkaart kunt u mogelijk niet normaal opnemen en afspelen.

 • Er is een niet-compatibele geheugenkaart geplaatst.

Verwerkt...

 • Bij het uitvoeren van ruisonderdrukking, wordt het onderdrukkingsproces op dit moment uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de ruisonderdrukking kunt u geen verdere opnamen maken.

Beeldweergave onmogelijk.

 • Beelden die zijn opgenomen met een ander apparaat of beelden die zijn gewijzigd op een computer, kunnen mogelijk niet worden weergegeven.
 • Bewerking op een computer, zoals het wissen van beeldbestanden, kunnen leiden tot inconsistenties in de beelddatabasebestanden. Repareer de beelddatabasebestanden.

Controleer of een lens gemonteerd is. Stel "Opn. zonder lens" in het menu in om een lens die niet ondersteund is te kunnen "Inschakelen".

 • De lens is niet of niet goed op het apparaat bevestigd. Als de mededeling wordt afgebeeld terwijl een lens op het apparaat is bevestigd, bevestigt u de lens opnieuw op het apparaat. Als de mededeling vaak wordt afgebeeld, controleert u of de contactpunten van de lens en het apparaat schoon zijn of niet.
 • Als u het apparaat op een sterrentelescoop of soortgelijk instrument bevestigt, of als u een niet-ondersteunde lens gebruikt, stelt u [Opn. zonder lens] in op [Inschakelen].

Afdrukken onmogelijk.

 • U hebt geprobeerd RAW-beelden te markeren met een DPOF-afdrukmarkering.

Camera te warm. Laat camera afkoelen.

 • Het apparaat is heet geworden omdat u zonder onderbreking opnamen hebt gemaakt. Schakel het apparaat uit, laat het apparaat afkoelen en wacht totdat het apparaat weer klaar is voor gebruik.


 • U hebt gedurende een lange tijd beelden opgenomen, waardoor de temperatuur van het apparaat is opgelopen.


 • Het aantal beelden waarvoor databeheer in een databasebestand door het apparaat mogelijk is, is overschreden.


 • Het lukt niet het databasebestand te registreren. Importeer alle beelden in een computer met behulp vanPlayMemories Home en herstel de geheugenkaart.

Fout van beelddatabasebestand

 • Er is iets fout gegaan in het beelddatabasebestand. Selecteer [Instellingen][Beeld-DB herstellen].

Systeemfout
Camerafout. Schakel uit en in.

 • Haal de accu eruit en plaats hem weer terug. Als deze mededeling veelvuldig wordt afgebeeld, neemt u contact op met uw plaatselijk, erkend Sony-servicecentrum.

Fout van beelddatabasebestand. Herstellen?

 • U kunt geen bewegende beelden in het AVCHD-formaat opnemen en weergeven omdat het beelddatabasebestand beschadigd is. Herstel het beelddatabasebestand door de instructies op het scherm te volgen.

Beeldvergroting onmogelijk.
Beeldrotatie onmogelijk.

 • Beelden die met een ander apparaat zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden vergroot of geroteerd.

Kan geen mappen meer maken.

 • Een map op de geheugenkaart heeft als eerste drie cijfers "999". U kunt geen mappen meer aanmaken op deze camera.