Bekab.-LAN-instell.

Configureert een bekabelde LAN.

  1. MENU (Netwerk) → [Bekab.-LAN-instell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

IP-adres instelling:
Stelt in of het IP-adres voor de bekabelde LAN automatisch of handmatig wordt geconfigureerd.
Info bek. LAN weerg.:
Beeldt informatie over het bekabelde LAN af voor dit apparaat, zoals het MAC-adres of IP-adres.


IP-adres:
Als u het IP-adres handmatig invoert, voert u het vaste adres in.
Subnetmasker/Standaardgateway/Primaire DNS-server/Secund. DNS-server:
Als u [IP-adres instelling] hebt ingesteld op [Handmatig], voert u elk adres in overeenkomstig uw netwerkomgeving.