Certificatielogo (alleen voor sommige modellen)

Geeft enkele van de certificeringslogo's van dit apparaat weer.

  1. MENU (Instellingen) → [Certificatielogo].