Bracket enkel

Neemt meerdere beelden op waarbij automatisch de belichting wordt verschoven van normale belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. U kunt na het opnemen een beeld selecteren dat aan uw wensen voldoet.
Aangezien bij iedere druk op de ontspanknop een enkel beeld wordt opgenomen, kunt u de scherpstelling of de compositie voor elke opname aanpassen.

 1. Selecteer (Bracket) door de transportfunctieknop te draaien.
  • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen][Bracket-type][Bracket enkel] → gewenste functie.
  • Het instelscherm voor [Bracket-type] kan worden afgebeeld door op de Fn-knop te drukken.
 3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.
  • Druk voor elk beeld op de ontspanknop.

Menu-onderdelen

Bijvoorbeeld, wanneer [Bracket enkel: 0,3EV 3 beelden] is geselecteerd, worden drie beelden één voor één opgenomen met de belichtingswaarde omhoog en omlaag verschoven in stappen van 0,3 EV.

Opmerking

 • Als [ISO AUTO] is geselecteerd in de functie [Handm. belichting], wordt de belichting verschoven door de ISO-waarde te veranderen. Als een andere instelling dan [ISO AUTO] is geselecteerd, wordt de belichting verschoven door de sluitertijd te veranderen.
 • Als de belichting wordt gecompenseerd, wordt de belichting verschoven op basis van de gecompenseerde waarde.
 • Bracket-opname is niet beschikbaar in de volgende opnamefuncties:
  • [Slim automatisch]