Veelvuldig gebruikte functies toewijzen aan knoppen (Eigen toets)

U kunt de customknopfunctie gebruiken om de functies die u het vaakst gebruikt toe te wijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen. Hiermee kunt u de procedure voor het selecteren van onderdelen in MENU overslaan zodat u de functies sneller kunt oproepen.

U kunt ook [Niet ingesteld] toewijzen aan gemakkelijk te bedienen knoppen om te voorkomen per ongeluk bedienen te voorkomen.


U kunt functies afzonderlijk toewijzen aan de customknop voor de stilstaand-beeldopnamefunctie ( Eigen toets), bewegend-beeldopnamefunctie ( Eigen toets) en weergavefunctie ( Eigen toets).

 • Toewijsbare functies verschillen afhankelijk van de knoppen.


U kunt functies toewijzen aan de volgende knoppen.

 1. AF-ON-knop
 2. Gepersonalis.knop 3
 3. Gepersonalis.knop 2
 4. Gepersonalis.knop 1
 5. AEL-knop
 6. Funct. centrale knop
 7. Bedieningswiel /Functie linkerknop/Functie rechterknop/Omlaag-knop
 8. Gepersonalis.knop 4
 9. Centr.kn multisel.kn
 10. Fn/-knop


Hint

 • U kunt functies sneller oproepen met behulp van het functiemenu om elke instelling rechtstreeks te configureren vanaf de Fn-knop, tezamen met de customknoppen. Raadpleeg de betreffende functies onder "Verwant onderwerp" onderaan deze pagina.


Hieronder volgt de procedure voor het toewijzen van de functie [AF op de ogen] aan de AEL-knop.
 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets].
  • Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u [Eigen toets]. Als u een functie wilt toewijzen die u wilt oproepen tijdens het weergeven van beelden, selecteert u [Eigen toets].
 2. Ga naar het scherm [Achter-1] met de linker-/rechterkant van het besturingswiel. Selecteer daarna [AEL-knop] en druk op het midden van het besturingswiel.
 3. Druk op de linker-/rechterkant van het besturingswiel totdat de gewenste functie wordt afgebeeld. Selecteer de gewenste functie met de boven-/onderkant van het besturingswiel, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.
  Bijvoorbeeld, selecteer [AF op de ogen].
  • Als u op de AEL-knop drukt in de stilstaand-beeldopnamefunctie en ogen worden herkend, wordt [AF op de ogen] ingeschakeld en zal de camera scherpstellen op de ogen. Neem beelden op terwijl u de AEL-knop ingedrukt houdt.

Opmerking

 • U kunt tevens opnamefuncties toewijzen aan de scherpstelling-vasthoudknop op de lens. Sommige lenzen hebben echter geen scherpstelling-vasthoudknop.
 • Als u [Eigen volgen ()] toewijst aan een customknop met behulp van [Eigen toets], maar de functie is er een die niet beschikbaar is in de bewegend-beeldopnamefunctie, zoals [JPEG-kwaliteit] of [Flitsfunctie], wordt de functie niet opgeroepen wanneer u op de knop drukt in de bewegend-beeldopnamefunctie.
 • Als u [Eig. volgen (/)] toewijst aan een customknop met behulp van [Eigen toets], zal de camera overschakelen naar de opnamefunctie en de toegewezen functie oproepen wanneer u op de knop drukt in de weergavefunctie.