Zelfontspanner

Neemt een beeld op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt. Gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 5 seconden/10 seconden wanneer u zelf op de foto wilt staan, en gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden om camerabewegingen veroorzaakt door het drukken op de ontspanknop te verminderen.

 1. Selecteer (Zelfontspanner) door de transportfunctieknop te draaien.
  • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Zelfontspanner-type][Zelfontspann.(enkel)] → gewenste functie.
  • Het instelscherm voor [Zelfontspanner-type] kan worden afgebeeld door op de Fn-knop te drukken.
 3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.
  De zelfontspannerlamp knippert, een pieptoon klinkt en een beeld wordt opgenomen nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken.

Menu-onderdelen

De functie bepaalt het aantal seconden totdat het beeld wordt opgenomen nadat op de ontspanknop is gedrukt.

Zelfontspann.(enkel): 10 s
Zelfontspann.(enkel): 5 s
Zelfontspann.(enkel): 2 s

Hint

 • Druk nogmaals op de ontspanknop om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.
 • Selecteer een andere transportfunctie dan (Zelfontspanner) door de transportfunctieknop te draaien om de zelfontspanner te annuleren.
 • Stel [Audiosignalen] in op [Uit] om de pieptoon tijdens het aftellen van de zelfontspanner uit te schakelen.
 • Om de zelfontspanner te gebruiken in de bracketfunctie, selecteert u (Bracket) door de transportfunctieknop te draaien, en selecteert u vervolgens MENU (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen][Zelfontsp. tdns brkt].