Zelfontsp.(Cont.)

Neemt een bepaald aantal beelden op met behulp van de zelfontspanner nadat een bepaald aantal seconden zijn verstreken sinds op de ontspanknop is gedrukt. U kunt de beste kiezen uit meerdere opnamen.

 1. Selecteer (Zelfontspanner) door de transportfunctieknop te draaien.
  • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Zelfontspanner-type][Zelfontsp.(Cont.)] → gewenste functie.
  • Het instelscherm voor [Zelfontspanner-type] kan worden afgebeeld door op de Fn-knop te drukken.
 3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

  De zelfontspannerlamp knippert, een pieptoon klinkt en beelden worden opgenomen nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken. Het ingestelde aantal beelden wordt ononderbroken opgenomen.

Menu-onderdelen

Bijvoorbeeld, als [Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld.] is geselecteerd, worden drie beelden opgenomen nadat 10 seconden zijn verstreken nadat op de ontspanknop is gedrukt.

Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 3beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 10sec. 5beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 5 sec. 3 beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 5 sec. 5 beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 2 sec. 3 beeld.
Zelfontsp.(Cont.): 2 sec. 5 beeld.

Hint

 • Druk nogmaals op de ontspanknop om het aftellen van de zelfontspanner te stoppen.
 • Selecteer een andere transportfunctie dan (Zelfontspanner) door de transportfunctieknop te draaien om de zelfontspanner te annuleren.