Scherpstelstandaard

Als u [Scherpstelstandaard] toewijst aan de gewenste customknop, kunt u nuttige functies oproepen, zoals automatisch scherpstellen op het onderwerp in het midden van het scherm, volgens de instellingen voor het scherpstelgebied.

  1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
    • Om de functie [Scherpstelstandaard] te gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden, selecteert u MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → gewenste knop, en wijst u daarna [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
  2. Druk op de knop waaraan de functie [Scherpstelstandaard] is toegewezen.
    • Wat u kunt doen door op de knop te drukken is afhankelijk van de instelling voor [Scherpstelgebied].
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Zone], [Flexibel punt] of [Uitgebr. flexibel punt]:
Door op de knop te drukken, wordt het scherpstelkader teruggeplaatst in het midden.
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed] of [Midden]:
De camera stelt scherp op het midden van het scherm wanneer u op de knop drukt.

Opmerking

  • U kunt de functie [Scherpstelstandaard] niet instellen op [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop].