Helderheid zoeker

Bij gebruik van de zoeker stelt dit apparaat de helderheid van de zoeker in overeenkomstig de omgeving.

  1. MENU (Instellingen) → [Helderheid zoeker] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Stelt de helderheid automatisch in.
Handmatig:
Selecteert de helderheid van de zoeker binnen het bereik van –2 tot +2.