Knop MOVIE

U kunt instellen of de MOVIE (bewegende beelden)-knop wordt geactiveerd of niet.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Knop MOVIE] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Altijd:
Start het opnemen van bewegende beelden wanneer u in een willekeurige functie op de MOVIE-knop drukt.
Alleen Filmmodus:
Start het opnemen van bewegende beelden wanneer u op de MOVIE-knop drukt alleen als de opnamefunctie is ingesteld op [Film] of [Vertraagd+versneld].