Scherpst.gebiedslim.

Door de typen beschikbare scherpstelgebied-instellingen van tevoren te beperken, kunt u sneller instellingen selecteren voor [Scherpstelgebied].

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Scherpst.gebiedslim.] → plaats vinkjes bij de scherpstelgebieden die u wilt gebruiken en selecteer daarna [OK].
    De typen scherpstelgebieden gemarkeerd met zullen beschikbaar zijn als instellingen.

Hint

  • Wanneer u [Sch.st.gebied schak.] toewijst aan een gewenste knop door MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] of [Eigen toets] te selecteren, verandert het scherpstelgebied bij elke druk op de toegewezen knop. Door de typen scherpstelgebieden die kunnen worden geselecteerd met [Scherpst.gebiedslim.] van tevoren te beperken, kunt u sneller de gewenste instelling van het scherpstelgebied selecteren.

    Als u [Sch.st.gebied schak.] toewijst aan een customknop, wordt het aanbevolen dat u de typen scherpstelgebieden beperkt met [Scherpst.gebiedslim.].

Opmerking

  • Typen scherpstelgebieden die geen vinkje hebben, kunnen niet worden geselecteerd met MENU of de Fn (functie)-knop (functiemenu). Plaats een vinkje met behulp van [Scherpst.gebiedslim.] om er één te selecteren.
  • Als u het vinkje verwijdert van een scherpstelgebied dat is geregistreerd met [V/H AFgeb.schak.] of [AF-gebied-registr], veranderen de geregistreerde instellingen.