De flitser (los verkrijgbaar) gebruiken

Gebruik in een donkere omgeving de flitser om het onderwerp te verlichten tijdens de opname. Gebruik de flitser tevens om camerabeweging te voorkomen.

Voor meer informatie over de flitser raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de flitser.
 1. Bevestig de flitser (los verkrijgbaar) op het apparaat.

 2. Neem op nadat de flitser is ingeschakeld en volledig is opgeladen.
  knippert: bezig met opladen
  brandt: opladen klaar
  • De beschikbare flitsfuncties zijn afhankelijk van de opnamefunctie en andere functies.

Opmerking

 • Een flitser kan niet worden gebruikt wanneer [Sluitertype] is ingesteld op [Elektronische sluiter].
 • Een flitser kan worden gebruikt tijdens ononderbroken opnemen met [Sluitertype] ingesteld op [Automatisch]. De mechanische sluiter zal worden gebruikt.
 • Het licht van de flitser kan worden geblokkeerd als de zonnekap is bevestigd en op het onderste deel van het beeld kan een schaduw worden geworpen. Verwijder de zonnekap.
 • Bij gebruik van de flitser moet u op 1 meter of meer van het onderwerp verwijderd zijn.
 • U kunt de flitser niet gebruiken wanneer u bewegende beelden opneemt.(U kunt een LED-lamp gebruiken bij gebruik van de flitser (los verkrijgbaar) met LED-lamp.)
 • Schakel eerst het apparaat uit voordat u een accessoire, zoals een flitser, bevestigt aan of verwijdert vanaf de multi-interfaceschoen. Wanneer een accessoire wordt bevestigd, controleert u of het accessoire stevig is bevestigd aan het apparaat.
 • Gebruik de multi-interfaceschoen niet met een in de winkel verkrijgbare flitser die een spanning nodig heeft van 250 V of hoger, of een omgekeerde polariteit heeft in vergelijking met de camera. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.
 • U kunt een flitser gebruiken die een omgekeerde polariteit heeft met de synchro-aansluiting. Gebruik een flitser met een synchronisatiespanning van 400 V of lager.
 • Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, neemt u op naast het onderwerp, of stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.
 • In de hoeken van een opgenomen beeld kan een schaduw zichtbaar zijn, afhankelijk van de lens.
 • Bij opnemen met een externe flitser kunnen lichte en donkere strepen op het beeld verschijnen in het geval de sluitertijd is ingesteld op korter dan 1/4000 seconde. Als dit gebeurt, adviseert Sony op te nemen in de handmatige flitsfunctie en het flitsniveau in te stellen op 1/2 of hoger.
 • Voor meer informatie over accessoires die compatibel zijn met de multi-interfaceschoen, gaat u naar de Sony-website, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of het plaatselijke, erkende servicecentrum van Sony.