Witbalansbracket

Neemt in totaal drie beelden op, elk met een verschillende kleurtint volgens de geselecteerde instellingen voor witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter.

  1. Selecteer (Bracket) door de transportfunctieknop te draaien.
    • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.
  2. MENU (Camera- instellingen1) → [Bracket-instellingen][Bracket-type][Witbalansbracket] → gewenste functie.
    • Het instelscherm voor [Bracket-type] kunnen worden afgebeeld door op de Fn-knop te drukken.
  3. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

Menu-onderdelen

Bracket witbalans: Lo:
Neemt een serie van drie beelden op met kleine verschillen in de witbalans (binnen het bereik van 10MK-1*).
Bracket witbalans: Hi:
Neemt een serie van drie beelden op met grote verschillen in de witbalans (binnen het bereik van 20MK-1*).

* MK-1 is de eenheid die het vermogen van kleurtemperatuur-conversiefilters aangeeft en geeft dezelfde waarde aan als "mired".

Opmerking

  • De laatste opname wordt weergegeven in Auto Review.