Fasedetectie-AF

Wanneer er fasedetectie-AF-punten binnen het gebied van de automatische scherpstelling liggen, gebruikt het apparaat de gecombineerde automatische scherpstelling van de fasedetectie-AF en contrast-AF.

Opmerking

  • Fasedetectie-AF is alleen beschikbaar wanneer een geschikte lens is bevestigd. Als u een lens gebruikt die fasedetectie-AF niet ondersteunt, kunt u [ Gevoel. AF-volg.], [ Gevoel. AF-volg.] of [AF-snelheid] niet gebruiken. Bovendien, zelfs wanneer u een eerder aangeschafte, geschikte lens gebruikt, werkt de fasedetectie-AF mogelijk niet als u de lens niet updatet. Voor meer informatie over compatibele lenzen, gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke, erkende technische dienst van Sony.