AF aan

U kunt scherpstellen zonder de ontspanknop tot halverwege in te drukken. De instellingen voor de scherpstellingsfunctieknop worden toegepast.

  1. Druk op de knop AF-ON (AF aan) tijdens het opnemen in de automatische scherpstellingsfunctie.

Hint

  • Stel [AF met sluiter] in op [Uit] wanneer u de automatische scherpstelling niet wilt uitvoeren met behulp van de ontspanknop.
  • Stel [AF met sluiter], [Pre-AF] en [Eye-Start AF] in op [Uit] om scherp te stellen op een bepaalde opnameafstand als voorspelling van de positie van het onderwerp.