Versie

Geeft de versie weer van de software van dit apparaat. Controleer de versie wanneer updates van de software in dit apparaat is uitgebracht, enz.

Geeft tevens de versie van de lens weer in het geval een lens is bevestigd die compatibel is met firmware-updates.

De versie van de vattingadapter wordt afgebeeld in de lensgebied als een vattingadapter is bevestigd die compatibel is met firmware-updates.

  1. MENU (Instellingen) → [Versie].

Opmerking

  • Het updaten kan alleen worden uitgevoerd wanneer het accuniveau (3 accustreepjes) of meer is. Gebruik een accu die voldoende is opgeladen.