Aantal opneembare beelden

Wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst en de inschakelt, wordt op het scherm het aantal beelden afgebeeld dat kan worden opgenomen (indien u met de huidige instelling blijft opnemen).

Opmerking

  • Wanneer "0" (het aantal opneembare beelden) oranje knippert, is de geheugenkaart vol. Vervang de geheugenkaart door een andere of wis beelden op de huidige geheugenkaart.
  • Als "NO CARD" oranje knippert, betekent dit dat geen geheugenkaart is geplaatst. Plaats een geheugenkaart.

Het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart

De onderstaande tabel toont bij benadering het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart die is geformatteerd in dit apparaat. De waarden zijn gedefinieerd aan de hand van tests met standaard geheugenkaarten van Sony.

De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de opnameomstandigheden en het gebruikte type geheugenkaart.

[JPEG-beeldform.]: [L: 24M]
[Beeldverhouding]: [3:2] *1

(Eenheden: beelden)

JPEG-kwaliteit/ Bestandsindeling 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standaard 1100 4550 9000 36000
Fijn 790 3200 6300 25000
Extra fijn 430 1700 3500 14000
RAW en JPEG (gecomprimeerde RAW)*2 215 870 1700 6900
RAW (gecomprimeerde RAW) 295 1200 2400 9600
RAW en JPEG (niet-gecomprimeerde RAW)*2 125 510 1000 4100
RAW (niet-gecomprimeerde RAW) 150 610 1200 4950

*1 Als [Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [3:2], kunt u meer beelden opnemen dan de aantallen aangegeven in de bovenstaande tabel.(behalve wanneer [RAW] is geselecteerd)

*2 [JPEG-kwaliteit] wanneer [RAW en JPEG] is geselecteerd: [Fijn]

Opmerking

  • Zelfs als het aantal beelden dat kan worden opgenomen hoger is dan 9.999 beelden, zal "9999" worden afgebeeld.
  • De afgebeelde aantallen gelden bij gebruik van een Sony-geheugenkaart.