Continue opname

Neemt beelden ononderbroken op zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt.

 1. Draai de transportfunctieknop en selecteer de gewenste functie.
  • Draai de transportfunctieknop terwijl u de ontgrendelknop van de transportfunctieknopvergrendeling ingedrukt houdt.

Instelitems

Continue opname: Hi / Continue opname: Mid/ Continue opname: Lo


Sluitertype
Mechanische sluiter Automatisch/Elektronische sluiter *1
Continue opname: Hi Maximaal 5 beelden per seconde*2 Maximaal 20 beelden per seconde*2 *3 *4
Continue opname: Mid Maximaal 5 beelden per seconde*2 Maximaal 10 beelden per seconde*2
Continue opname: Lo Maximaal 2,5 beelden per seconde Maximaal 5 beelden per seconde*2

*1 De afgebeelde waarde is de opnamesnelheid wanneer [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Standaard]. Wanneer [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Scherpstelvoorkeuze], kan de snelheid van ononderbroken opnemen lager worden.

*2 De scherpstelling is vergrendeld op de instelling van de eerste opname wanneer [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Standaard] of [Stille voorkeuze], en de F-waarde hoger is dan F16.

*3 Wanneer de scherpstellingsfunctie is ingesteld op AF-C (Continue AF), varieert de snelheid van ononderbroken opnemen afhankelijk van de bevestigde lens.Raadpleeg de ondersteuningspagina voor meer informatie over compatibele lenzen.

*4 Tijdens het opnemen van ongecomprimeerde RAW-beelden worden maximaal 12 beelden per seconde opgenomen.

Hint

 • Om de scherpstelling en belichting continu in te stellen tijdens ononderbroken opnemen, stelt u als volgt in:
  • [Scherpstelfunctie]: [Continue AF]
  • [AEL met sluiter]: [Uit] of [Automatisch]

Opmerking

 • Ononderbroken opnemen is niet beschikbaar in de volgende situaties:
  • [Foto-effect] is ingesteld op [Mono. m. rijke tonen].
  • [DRO/Auto HDR] is ingesteld op [Auto HDR].
 • De snelheid van ononderbroken opnemen neemt af wanneer u opneemt met gebruik van de flitser.