De vierrichtingsknop gebruiken

  • Plaats uw vinger bovenop de vierrichtingsknop zodat u deze nauwkeuriger kunt bedienen.
  • Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Zone], [Flexibel punt] of [Uitgebr. flexibel punt], kunt u het scherpstelgebied verplaatsen door op de boven-/onder-/linker-/rechterkant van de vierrichtingsknop te drukken.
  • In de standaardinstellingen is [Scherpstelstandaard] toegewezen aan het midden van de vierrichtingsknop.