Lenscompensatie

U kunt schaduwvorming in de hoeken van het scherm of vervorming van het scherm compenseren, en de kleurafwijking in de hoeken van het scherm verminderen die wordt veroorzaakt door bepaalde eigenschappen van de lens.

  1. MENU (Camera- instellingen1)[Lenscompensatie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Schaduwcompensat.:
Stelt in of automatisch moet worden gecompenseerd voor donkere hoeken van het scherm. ([Automatisch]/[Uit])
Chro. afw.compens.:
Stelt in of automatisch kleurafwijking in de hoeken van het scherm moet worden verminderd. ([Automatisch]/[Uit])
Vervorm.compensat.:
Stelt in of automatisch moet worden gecompenseerd voor vervorming van het scherm. ([Automatisch]/[Uit])

Opmerking

  • Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van een lens die compatibel is met automatische compensatie.
  • Donkere hoeken van het scherm worden mogelijk niet gecorrigeerd met [Schaduwcompensat.], afhankelijk van het type lens.
  • Afhankelijk van de bevestigde lens ligt [Vervorm.compensat.] vast op [Automatisch], en kunt u [Uit] niet selecteren.