IR-afst.bediening

U kunt dit apparaat bedienen en beelden opnemen met de SHUTTER-ontspanknop, de 2SEC-knop (zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden) en de START/STOP-knop (of bewegend-beeldknop (alleen RMT-DSLR2)) op de draadloze afstandsbedieningen RMT-DSLR1 (los verkrijgbaar) en RMT-DSLR2 (los verkrijgbaar). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de infraroodafstandsbediening.

  1. MENU (Instellingen) → [IR-afst.bediening] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Maakt bediening met de infraroodafstandsbediening mogelijk.
Uit:
Maakt geen bediening met de infraroodafstandsbediening mogelijk.

Opmerking

  • De lens of lenskap kan de infraroodafstandsbedieningssensor blokkeren die de signalen ontvangt. Gebruik de infraroodafstandsbediening op een plaats waar vanaf de signalen het apparaat kunnen bereiken.
  • Als [IR-afst.bediening] is ingesteld op [Aan], schakelt het apparaat niet over naar de stroombesparingsstand. Stel [Uit] in na gebruik van een infraroodafstandsbediening.
  • Een infraroodafstandsbediening kan niet worden gebruikt terwijl [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan].