Directe handmatige scherpstelling (DMF)

U kunt na het automatisch scherpstellen handmatig nauwkeurige aanpassingen maken waardoor u sneller kunt scherpstellen op een onderwerp dan bij handmatig scherpstellen vanaf het begin. Dit is handig in situaties zoals macro-opname.

  1. Draai de scherpstellingsfunctieknop (B) terwijl u de ontgrendelknop van de scherpstellingsfunctieknopvergrendeling (A) ingedrukt houdt, en selecteer DMF.

  2. Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen.
  3. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai daarna de scherpstelring om een betere scherpstelling te krijgen.

    • Wanneer u de scherpstelring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het scherm.
      De scherpstellingsafstand wordt niet afgebeeld wanneer de vattingadapter (los verkrijgbaar) is bevestigd.
  4. Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te nemen.