Audiosignalen

Selecteert of het apparaat een geluid voortbrengt of niet.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Audiosignalen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan: alles:
Geluiden worden bijvoorbeeld voortgebracht wanneer wordt scherpgesteld door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.
Aan:behalve e-sluit.:
Geluiden worden voortgebracht bij het scherpstellen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, enz. De elektronische sluiter brengt geen enkel geluid voort.
Aan:alleen e-sluiter:
Alleen de elektronische sluiter brengt geluid voort. Er worden geen geluiden voortgebracht bij het scherpstellen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, enz.
Uit:
Er worden geen geluiden voortgebracht.

Opmerking

  • Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF], zal de camera geen pieptoon voortbrengen wanneer hij scherpstelt op een onderwerp.