Cont. WG interval

Geeft continu beelden weer die zijn opgenomen met behulp van intervalopname.

U kunt bewegende beelden maken van de stilstaande beelden die zijn opgenomen met intervalopname met behulp van het computersoftwareprogramma Imaging Edge (Viewer). U kunt geen bewegende beelden maken van de stilstaande beelden op de camera.
Deze functie kan worden gebruikt als de versie van de systeemsoftware van de camera (firmware) versie 6.00 of hoger is.

  1. MENU → (Afspelen) → [Cont. WGinterval].
  2. Selecteer de beeldengroep die u wilt weergeven, en druk daarna op het midden van het besturingswiel.

Hint

  • U kunt op het weergavescherm de continue weergave starten door op de omlaag-knop te drukken terwijl een beeld in de groep wordt weergegeven.
  • U kunt het afspelen pauzeren en hervatten door tijdens de weergave op de omlaag-knop te drukken.
  • U kunt de weergavesnelheid veranderen door tijdens de weergave de voorste/achterste keuzeknop of het besturingswiel te draaien. U kunt de weergavesnelheid ook veranderen door MENU → (Afspelen) → [WG-snelh.interval] te selecteren.
  • U kunt ook beelden die zijn opgenomen met ononderbroken opnemen, continu weergeven.