FEL-vergrendeling

Het flitsniveau wordt automatisch aangepast zodat het onderwerp optimaal belicht wordt tijdens normale flitsopnamen. U kunt het flitsniveau ook van tevoren instellen.
FEL: Flash Exposure Level (flitsbelichtingsniveau)

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [FEL-slot wisselen] toe aan de knop.
 2. Plaats het onderwerp waarop de FEL moet worden vergrendeld in het midden, en stel scherp.

 3. Druk op de knop waaronder [FEL-slot wisselen] is geregistreerd en stel de hoeveelheid flitslicht in.
  • Een voorflits gaat af.
  • Het pictogram (FEL-vergrendeling) gaat branden.
 4. Pas de compositie aan en neem het beeld op.

  • Wanneer u de FEL-vergrendeling wilt opheffen, drukt u nogmaals op de knop waaronder [FEL-slot wisselen] is geregistreerd.

Hint

 • Door [FEL-slot vergrendel.] in te stellen, kunt u de instelling vasthouden zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Bovendien, door [FEL-slot/AEL vergr.] en [FEL-slot/AEL wissel.] in te stellen, kunt u beelden opnemen met AE-vergrendeling in de volgende situaties.
  • Wanneer [Flitsfunctie] is ingesteld op [Flitser uit] of [Automatisch flitsen].
  • Wanneer de flitser niet kan afgaan.
  • Bij gebruik van een externe flitser die is ingesteld op de handmatige flitsfunctie.

Opmerking

 • De FEL-vergrendeling kan niet worden ingesteld wanneer de flits niet op de camera is geplaatst.
 • Als een flitser die geen ondersteuning biedt voor FEL-vergrendeling op de camera wordt geplaatst, wordt een foutmelding afgebeeld.
 • Wanneer zowel AE-vergrendeling als FEL-vergrendeling vast liggen, brandt .