NR bij hoge-ISO (stilstaand beeld)

Tijdens opnemen met een hoge ISO-gevoeligheid vermindert het apparaat de ruis die meer opvalt als de gevoeligheid van het apparaat hoog is.

  1. MENU (Camera- instellingen1)[NR bij hoge-ISO] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Normaal:
Activeert normale hoge-ISO-ruisonderdrukking.
Laag:
Activeert gematigde hoge-ISO-ruisonderdrukking.
Uit:
Activeert hoge-ISO-ruisonderdrukking niet. Selecteer dit als u de opnametiming prioriteit wilt geven.

Opmerking

  • [NR bij hoge-ISO] ligt vast op [Normaal] in de volgende opnamefuncties:
    • [Slim automatisch]
  • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW], is deze functie niet beschikbaar.
  • [NR bij hoge-ISO] werkt niet bij RAW-beelden wanneer de [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG].