Helder-Beeld-Zoom/Digitale Zoom (Zoom)

Wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische zoomfunctie, kunt u het zoombereik van de optische zoomfunctie overschrijden.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Zoom-instelling][Helder Beeld Zoom] of [Digitale zoom].
  2. Wanneer een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, bedient u de zoomknop of de zoomring van de zoomlens om het onderwerp te vergroten.
    • Wanneer u het zoombereik van de optische zoom overschrijdt, schakelt de camera automatisch over naar een andere zoomfunctie dan de optische zoom.
  3. Als een andere lens dan een elektrisch bediende zoomlens is bevestigd, selecteert u MENU → (Camera- instellingen2) → [Zoom] → gewenste waarde.
    Druk op het midden van het besturingswiel om te verlaten.
    • U kunt de functie [Zoom] ook toewijzen aan de gewenste knop door MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] of [Eigen toets] te selecteren.