Voork.-inst. in AF-S

Stelt in of de sluiter zelfs moet worden ontspannen als het onderwerp niet scherpgesteld is wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Enkelvoudige AF] of [D. handm. sch.] en het onderwerp stilstaat.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Voork.-inst. in AF-S] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

AF:
Geeft voorrang aan het scherpstellen. De sluiter zal niet worden ontspannen totdat het onderwerp is scherpgesteld.
Ontspannen:
Geeft voorrang aan het ontspannen van de sluiter. De sluiter zal zelfs worden ontspannen als het onderwerp niet is scherpgesteld.
Gebalanc. Nadruk:
Neemt op met een gebalanceerde nadruk op zowel scherpstellen als ontspannen van de sluiter.