H. scherpst.

Als het moeilijk is goed scherp te stellen in de automatische scherpstellingsfunctie, kunt u handmatig scherpstellen.

  1. Draai de scherpstellingsfunctieknop (B) terwijl u de ontgrendelknop van de scherpstellingsfunctieknopvergrendeling (A) ingedrukt houdt, en selecteer MF.

  2. Draai de scherpstelring om goed scherp te stellen.

    • Wanneer u de scherpstelring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het scherm.
      De scherpstellingsafstand wordt niet afgebeeld wanneer de vattingadapter (los verkrijgbaar) is bevestigd.
  3. Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te nemen.

Opmerking

  • Wanneer u de zoeker gebruikt, stelt u het diopterniveau af om een goede scherpstelling van de zoeker te verkrijgen.