Indicator van resterende tijdsduur van ononderbroken opnemen afbeelden (Lengte cont. opname)

Stelt in of een indicator wordt afgebeeld van de resterende tijdsduur gedurende welke ononderbroken opnemen kan worden uitgevoerd met dezelfde opnamesnelheid.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Lengte cont. opname] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Altijd weergeven:
Beeldt altijd de indicator af wanneer de transportfunctie is ingesteld op [Continue opname].
Enk. tdns opn. weerg:
Beeldt de indicator alleen af terwijl het ononderbroken opnemen wordt uitgevoerd.
Niet weergegeven:
Beeldt de indicator niet af.

Hint

  • Wanneer het interne geheugen van de camera voor bufferen vol is, wordt "SLOW" afgebeeld en zal de snelheid van het ononderbroken opnemen afnemen.