Diafr.transport in AF (stilstaand beeld)

Verandert het diafragma-transportsysteem zodat voorrang wordt gegeven aan de prestaties van het volgen met automatische scherpstelling of voorrang wordt gegeven aan stilte (alleen bij gebruik van een compatibele lens).

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Diafr.transport in AF] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Standaard:
Gebruikt het standaard diafragma-aandrijfsysteem.
Scherpstelvoorkeuze:
Verandert het diafragma-aandrijfsysteem zodat voorrang wordt gegeven aan de prestaties van de automatische scherpstelling. Tijdens ononderbroken opnemen met de elektronische sluiter, kunt u met de instelling [Scherpstelvoorkeuze] de scherpstelling continu afstellen bij een F-waarde hoger dan F16.
Stille voorkeuze:
Verandert het diafragma-transportsysteem om voorrang te geven aan stilte zodat het geluid van het diafragma-transport zachter is dan in [Standaard].

Opmerking

  • Als [Scherpstelvoorkeuze] is geselecteerd tijdens ononderbroken opnemen, kan het geluid van het diafragma-transport hoorbaar zijn, kan het opnemen langzamer gaan, en kan het display flikkeren. Om dit te voorkomen, verandert u de instelling naar [Standaard].
  • Als [Stille voorkeuze] is geselecteerd, kan de snelheid van het scherpstellen lager worden en kan het moeilijker zijn om scherp te stellen op een onderwerp.
  • De scherpstelling is vergrendeld op de instelling van de eerste opname wanneer [Diafr.transport in AF] is ingesteld op [Standaard] of [Stille voorkeuze], en de F-waarde hoger is dan F16.
  • Als [Sluitertype] is ingesteld op [Mechanische sluiter], kan [Scherpstelvoorkeuze] niet worden ingesteld.
  • Tijdens het maken van een enkele opname waarbij [Sluitertype] is ingesteld op [Automatisch], wordt het diafragma aangedreven door het [Standaard]-systeem, zelfs wanneer [Scherpstelvoorkeuze] is geselecteerd.
  • [Diafr.transport in AF] is niet beschikbaar bij gebruik van een lens die niet compatibel is met deze functie.