AF-microafst.

Hiermee kunt u de positie van de automatische scherpstelling aanpassen en een aangepaste waarde registreren voor elke lens wanneer u een lens met een A-vatting gebruikt tezamen met een vattingadapter LA-EA2 of LA-EA4 (los verkrijgbaar).

Gebruik deze functie alleen wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn. Merk op dat wanneer u deze aanpassingsfunctie gebruikt, de automatische scherpstellingsfunctie mogelijk niet op de juiste positie wordt uitgevoerd.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [AF-microafst.].
  2. Selecteer [Inst. voor aanp. AF][Aan].
  3. [hoeveelheid] → gewenste waarde.
    • Hoe hoger de waarde die u selecteert, hoe verder weg de automatisch scherpgestelde positie ligt van het apparaat. Hoe lager de waarde die u selecteert, hoe dichter de automatisch scherpgestelde positie ligt bij het apparaat.

Hint

  • Wij adviseren u de positie onder werkelijke opnameomstandigheden aan te passen. Stel [Scherpstelgebied] in op [Flexibel punt] en gebruik een helder onderwerp met een hoog contrast tijdens het aanpassen.

Opmerking

  • Wanneer u een lens bevestigt waarvoor u al een waarde hebt geregistreerd, wordt de geregistreerde waarde afgebeeld op het scherm. [±0] wordt afgebeeld voor lenzen waarvoor nog geen waarde is geregistreerd.
  • Als [-] wordt afgebeeld als de waarde, is het maximumaantal van 30 lenzen reeds geregistreerd en kan geen nieuwe lens meer worden geregistreerd. Om een nieuwe lens te registreren, bevestigt u een lens waarvan de geregistreerde waarde kan worden gewist en stelt u de waarde ervan in op [±0] of stelt u de waarde van alle lenzen terug met behulp van [Wissen].
  • De [AF-microafst.] ondersteunt lenzen van Sony, Minolta en Konica-Minolta. Als u [AF-microafst.] uitvoert met een andere lens dan de geregistreerde lenzen, kunnen de geregistreerde instellingen van de ondersteunde lenzen worden beïnvloed. Voer [AF-microafst.] niet uit met een niet-ondersteunde lens.
  • U kunt [AF-microafst.] niet afzonderlijk instellen voor een lens van Sony, Minolta of Konica-Minolta met dezelfde specificatie.