RAW-best.type (stilstaand beeld)

Selecteert het bestandstype voor RAW-beelden.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [RAW-best.type] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Gecomprimeerd:
Neemt beelden op in gecomprimeerd RAW-formaat.
Ongecomprimeerd:
Neemt beelden op in ongecomprimeerd RAW-formaat. Als [Ongecomprimeerd] is geselecteerd voor [RAW-best.type], zal de bestandsgrootte van het beeld groter zijn dan wanneer het zou zijn opgenomen in gecomprimeerd RAW-formaat.

Opmerking

  • Als [Ongecomprimeerd] is geselecteerd voor [RAW-best.type], verandert het pictogram op het scherm naar . wordt ook afgebeeld terwijl een beeld wordt weergegeven dat is opgenomen in ongecomprimeerd RAW-formaat.