Opn.m.-instellingen: Auto. media schakel.

Als een geheugenkaart die wordt gebruikt vol raakt of u bent vergeten een geheugenkaart in een gleuf te plaatsen, kunt u beelden opnemen op de andere geheugenkaart.

 1. MENU (Instellingen) → [Opn.m.-instellingen][Auto. media schakel.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
De camera begint automatisch met opnemen op de andere geheugenkaart wanneer een geheugenkaart die wordt gebruikt vol raakt of als u bent vergeten een geheugenkaart te plaatsen.
Uit:
De camera voert [Auto. media schakel.] niet uit.


De camera schakelt de geheugenkaartgleuf die wordt gebruikt als volgt over

Als [Opnamemodus] is ingesteld op [Standaard]:

Als beelden niet kunnen worden opgenomen op de geheugenkaart die wordt gebruikt, wordt [Prioriteit opn.media] automatisch omgeschakeld en worden beelden opgenomen op de andere geheugenkaart.
Wanneer na het overschakelen de andere geheugenkaart vol raakt, begint de camera weer met opnemen in de eerste gleuf.


Voorbeeld: Als [Prioriteit opn.media] is ingesteld op [Slot 1]

: Beelden opnemen

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart (wegens te weinig capaciteit enz.).

(B): De geheugenkaart wordt vervangen door één waarop kan worden opgenomen.Wanneer hetzelfde beeld gelijktijdig wordt opgenomen op twee geheugenkaarten:

 • Stilstaande beelden opnemen met [Opnamemodus] ingesteld op [Gelijkt. opname ()]
 • Bewegende beelden opnemen met [Opnamemodus] ingesteld op [Gelijkt. opname ()]
 • Stilstaande beelden of bewegende beelden opnemen met [Opnamemodus] ingesteld op [Gelijkt. opn.(/)]

De camera stopt met de gelijktijdige opname wanneer één van de geheugenkaarten vol raakt. Wanneer u de volle geheugenkaart verwijdert, begint de camera met opnemen op de andere geheugenkaart.
Wanneer u de volle geheugenkaart vervangt door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, begint de camera weer met de gelijktijdige opname met de geselecteerde instelling.


Voorbeeld: Als [Prioriteit opn.media] is ingesteld op [Slot 1]
([Opnamemodus]: [Gelijkt. opn.(/)])

: Gelijktijdig opnemen is beschikbaar.

: Opnemen is uitgeschakeld.

: Hetzelfde beeld kan niet gelijktijdig worden opgenomen.

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart (wegens te weinig capaciteit enz.).

(B): De geheugenkaart wordt verwijderd.

(C): Een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, wordt geplaatst.

 • De opname van beelden die niet gelijktijdig worden opgenomen (bijvoorbeeld: stilstaande beelden tijdens [Gelijkt. opname ()]), wordt voortgezet op de andere geheugenkaart wanneer de gebruikte geheugenkaart vol raakt.
 • Wanneer de geheugenkaart die wordt gebruikt vol raakt tijdens het opnemen van bewegende beelden, blijven de bewegende beelden opgenomen worden op de andere geheugenkaart totdat huidige opname voltooid is.


Wanneer beelden afzonderlijk worden opgenomen op twee geheugenkaarten in de RAW- en JPEG-formaten:

 • Als [Opnamemodus] is ingesteld op [Sorter. (RAW/JPEG)] of [Sorter. (JPEG/RAW)], en [Bestandsindeling] is ingesteld op [RAW en JPEG].

De camera stopt met opnemen wanneer een van de geheugenkaarten vol raakt. Wanneer u de volle geheugenkaart verwijdert, begint de camera op te nemen in zowel het RAW-formaat als het JPEG-formaat op de andere geheugenkaart.
Wanneer u de volle geheugenkaart vervangt door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, begint de camera de twee typen beelden weer afzonderlijk op te nemen met de geselecteerde instelling.


Voorbeeld: Als [Prioriteit opn.media] is ingesteld op [Slot 1]
([Opnamemodus]: [Sorter. (RAW/JPEG)])

: Beelden worden gesorteerd op het bestandsformaat.

: Opnemen van stilstaande beelden is uitgeschakeld (bewegende beelden kunnen worden opgenomen).

: Beelden kunnen niet worden gesorteerd.

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart (wegens te weinig capaciteit enz.).

(B): De geheugenkaart wordt verwijderd.

(C): Een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, wordt geplaatst.

 • Wanneer de geheugenkaart die wordt gebruikt vol raakt tijdens het opnemen van bewegende beelden, begint de camera met opnemen op de andere geheugenkaart.


Tijdens het afzonderlijk opnemen van stilstaande beelden en bewegende beelden op twee geheugenkaarten:

 • Als [Opnamemodus] is ingesteld op [Sorter. (/)]

Als één van de geheugenkaarten vol raakt, worden zowel de stilstaande als bewegende beelden opgenomen op de andere geheugenkaart.
Wanneer u de volle geheugenkaart vervangt door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, begint de camera de twee typen beelden weer afzonderlijk op te nemen met de geselecteerde instelling.


Voorbeeld: Als [Prioriteit opn.media] is ingesteld op [Slot 1]
([Opnamemodus]: [Sorter. (/)])

: Beelden worden gesorteerd op het type beeld.

: Beelden kunnen niet worden gesorteerd.

(A): Er kan niet meer worden opgenomen op de geheugenkaart (wegens te weinig capaciteit enz.).

(B): De geheugenkaart wordt verwijderd.

(C): Een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen, wordt geplaatst.

Hint

 • Beelden worden opgenomen op de geheugenkaart in de gleuf die wordt afgebeeld op de monitor met een pijlsymbool. Nadat de camera de gleuf heeft omgeschakeld met behulp van [Auto. media schakel.], vervangt u de geheugenkaart in de eerste gleuf door een geheugenkaart waarop kan worden opgenomen.
 • Als [Opnamemodus] is ingesteld op [Standaard], wordt de instelling voor [Prioriteit opn.media] automatisch veranderd wanneer de gleuf omschakelt. Als u wilt opnemen op de geheugenkaart in de gleuf die werd gebruikt voordat werd omgeschakeld, selecteert u opnieuw de gewenste gleuf met behulp van [Prioriteit opn.media].
 • Als u ononderbroken wilt opnemen met de instellingen die zijn geselecteerd met [Opnamemodus] en [Prioriteit opn.media], stelt u [Auto. media schakel.] in op [Uit].
 • Zelfs als de camera bewegende beelden opneemt op twee geheugenkaarten met behulp van [Auto. media schakel.], is de ononderbroken-opnameduur ongeveer 29 minuten per opname.